Lagom glömska - vägen till ett liv i harmoni, Maskiner och människor & Viljan - en ödesfråga.

Lagom glömska - vägen till ett liv i harmoni, Maskiner och människor & Viljan - en ödesfråga.